Avís legal

DADES LEGALS

Associació de músics de Cardedeu
C/sant eloi 7 cardedeu
NIF: G64898158

Correu electrònic: asmuca@gmail.com

 

PROPIETAT DELS CONTINGUTS

La propietat intel·lectual del contingut de la pàgina web (textos, disseny, format, fotografies, imatges… ) és titularitat d’Associació de músics de Cardedeu (des d’ara  ASMUCA).
Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i en general qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a la pàgina web com als seus continguts i informació, sense el consentiment exprés i previ per escrit d’ASMUCA.
Les imatges gràfiques o continguts textuals són propietat ASMUCA Aquestes imatges o texts, total o parcialment, no podran ser reproduïts, duplicats, copiats o comercialitzats sense el consentiment exprés i per escrit d’ASMUCA L’incompliment d’aquesta normativa és una infracció castigada per la legislació vigent.

 

RESPONSABLE DEL FITXER I DRETS DE L’USUARI

El responsable del fitxer és ASMUCA.
Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada a l’anterior adreça, incloent nom i cognoms, número de NIF, domicili complet i actuació que es sol·licita.

 

SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

ASMUCA garanteix la confidencialitat i seguretat de les Dades Personals dels usuaris, havent adoptat les mesures legalment exigides que permeten assegurar la protecció de les mateixes, evitar-ne la pèrdua, mal ús, modificació, tractament o accés sense autorització.

 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant les pàgines web poden incloure incorreccions o errors. De forma periòdica s´incorporen canvis a la informació continguda. ASMUCA pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
ASMUCA declina qualsevol responsabilitat en cas d’interrupcions o mal funcionament dels serveis continguts o oferts en el web a internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix ASMUCA no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació o qualsevol altre classe de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes al titular del domini, que no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin esmenats o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o d’altres components nocius.
ASMUCA no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l’accés o ús de la seva pàgina web o de la de tercers a les quals es pugui accedir a través d’aquesta pàgina web.

 

LLEI APLICABLE

El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquest web serà dirimida conforme a la la legislació espanyola.